نمایه شدن نشریه از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

پژوهشنامه ادبیات کردی برای نخستین در خردادماه سال 1400 از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC مورد تایید قرار گرفت و مقالات آن در این پایگاه نمایه شد. امید است نشریه در رتبه بندی نشریات پایگاه مذکور مسیر پیشرفت و ارتقا را طی کند.

برای مشاهده صفحه نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC اینجا را ملاحظه کنید.