مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان

چکیده

زندگی اقوام ایرانی و به ویژه کردها در قلمرو سرزمینی ایران و مشارکت احتمالی  آنها در ایرانی‌سازی/ایرانی شدن در وجوه گفتمانی و غیر گفتمانی (سیاست، اقتصاد، فرهنگ) تبلور یافته است. این تبلور در رمان­ های فارسی احتمالاً بر دو گونه است: یا رمان­ های فارسی به طور نسبی و در مقاطع مختلف و بنا بر تمایل نویسنده اقدام به بازنمایی کردها می­ کنند و یا اینکه آن­ها فاقد کم­ترین بازنمایی کردها هستند.  برای راستی­آزمایی این فرضیه­ ها، پژوهش حاضر به بررسی رمان­ های فارسی نوشته شده­ی  برگزیده­ در طول سه دهه­ ی 60-70، 70-80 و 80-90 پرداخت. از آنجایی که حجم جامعه­ ی آماری بیشتر از 120 رمان بود، پژوهنده اقدام به نمونه­ گیری تصادفى سیستماتیک کرده و سپس آنها را تحلیل محتوایی نمود. نتایج حاصله از پژوهش نشان داد که بازنمایی کردها در ادبیات داستانی معاصر ایران و در تعاملات فرهنگی-اجتماعی بین افراد ساکن قلمرو سرزمینی مشترک و در گره گاه تخیل-اندیشه-عاطفه ­­ای یا انواع گفتمان­ های نویسندگان ایرانی پس از انقلاب حداقلی است. این پژوهش می تواند برای نقد و نظریه ادبیات داستانی ایران و مهندسی سیاست های فرهنگی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Representation of Kurds in Pos-Revolution Persian Novels: 1360-90

نویسنده [English]

  • Erfan Rajabi
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan
چکیده [English]

Kurds along with other ethnic groups live in Iran as their common territory and they might participate in Iranization. Thus, the discursive presence of Kurds in Post-Revolution Persian novels could raise two issues: either they are relatively and occasionally represented or they are seldom represented. To assess these hypotheses, the present research project decided to study the Post-Revolution novels written in three decades of 1360-70; 1370-80 and f1370-80. In view of this, the researcher opted for a list of 120 novels which were nominated as the best or the most widely read novels in Iran. The systematic random sampling was conducted and f 20 novels were chosen as the research data. The select novels were analyzed through content analysis. The findings indicated that Kurd's representation in the discourses of novels was not significant. The results could be of use in researches in Persian literary criticism and the country's cultural policies engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Novels
  • representation
  • Kurds
  • Post-Revolution
  • Iranian Writers
منابع:
بهبهانی، سیمین و همکاران (۱۳۸۲) «پیشینه تاریخی ادبیات داستانی در ایران زمین»: دانشنامه ایرانیکا، ویراستار: احسان یارشاطر، ترجمه پیسیان متین. جلد نهم تهران: انتشارات امیرکبیر، ۵۱- 55.
چهل تن، امیرحسین (۱۳۸۰) تهران، شهر بی آسمان، تهران: نگاه
دستغیب، عبدالعلی (۱۳۷۴)، «نگاهی به رمان فارسی» بررسی رمان ایران: مجموعه سخنرانیها و مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران، ویراستار حسین پاینده، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۷۵ - ۱۳۷.
سلیمانی، بلقیس (۱۳۸۸) به هادس خوش آمدید، تهران: چشمه.
کرم پور، فرزانه، لادن نیکنام و مهناز رونقی (۱۳۸۹) علائم حیاتی یک زن، تهران: ققنوس.
گروه پژوهشگران پژوهشکده علوم اجتماعی، (۱۳۸۲) «مقدمه»، شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مکی کی، هیو (۱۳۸۶)، «باز پیکربندی فضا-زمان»، تحقیق در جامعه اطلاعاتی، وندی میپلز و پال رینولدز، ترجمه: رامین کریمیان - تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، ۱۰۹-۱۲۴.
میپلز، وندی (۱۳۸۶) «فر هنگ، بازنمایی و هویت ها»، تحقیق در جامعه اطلاعاتی۔ هیو مکی کی ، وندی میپلز و پال رینولدز، ترجمه: رامین کریمیان - تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، ۱۰۱-۱۲۹.
هام، منگی و سارا گمبل (۱۳۸۲)، فرهنگ نظریه های فمینیستی، ترجمه مهاجر و دیگران. تهران: توسعه.

منابع انگلیسی:
Bhabha, Homi (ed.) (1990). "Introduction" In Nations and Nanations. London and New York: Rutledge.
Lee, David (1992). Competing Discourses. London: Longman
Schlant, Emestine (1999). The Language of Silence: West German Literature and the Holocaust. New York Rutledge.