چکیده های انگلیسی

مطالب عمومی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کردستان/ سنندج- ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کردستان/ سنندج- ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی/ سنندج- ایران

4 دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی / سنندج - ایران

چکیده

این فایل حاوی برگردان انگلیسی چکیده 7 مقاله منتشر شده در شماره 1 از دوره 1 پژوهشنامه ادبیات کردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

English Abstracts

نویسندگان [English]

 • Seyyed Asaad Sheykh Ahmadi 1
 • Erfan Rajabi 2
 • Jamal Ahmadi 3
 • Kazhal Fadakar 4
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kurdistan/ Iran- Sanandaj
2 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kurdistan / Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University / Sanandaj, Iran
4 PhD Candidate in Persian Language and Literature, Islamic Azad University / Sanandaj - Iran
چکیده [English]

The file contains English translation of the abstracts of 7 articles published in Journal of Kurdish Literature Vol. 01 - No. 01

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Literature
 • Kurdish Literature
 • Persian Literature
 • Poetry
 • Persian Novel
 • Nali
 • Proverbs
 • Kurdish Folklore
 • Kurdish Oral Literature
 • Payamoori
 • Magical Realism
 • The Second Pomegranate of the World
 • Bakhtiar Ali
 • Savareh Ilkhanizadeh
 • Formalism