تصریف فعل و مقوله‌های آن در کردی کلهری بر اساس صرف زایشی باوِر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسیِ تصریف فعل و مقوله‌های آن در کردی کلهری در چهارچوب صرف زایشی باوِر (1996) انجام گرفته است. ماهیت روش­شناسی انجام این نوشتار کیفی، توصیفی-تحلیلی بوده و داده­ها از طریق مصاحبه با سخنوران کُردزبان گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته­اند. در این مقاله کوشیده­­ایم تا مقوله­های تصریفی فعل که در کردی کلهری عبارتند از: وند‌های وجه، وند­های نفی و وند­های شخصی را هر کدام جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. این مقاله در پی پاسخی برای این پرسش است که چگونه فرآیند تصریف در مورد فعل قابل بحث و بررسی است، و همچنین چه محدودیتی در خصوصِ مقوله­ی فعل در کردی کلهری به لحاظ تصریف وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که چگونه دیدگاه­های صرفیونی همچون باوِر (1996) می‌‌تواند تصریف فعل را در این گویش توجیه نماید. نتایج نشان داد که تصریف فعل در کردی کلهری در چهارچوب صرف زایشی باوِر کاملاً قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Inflection of Verb and its Categories in Kalhori Kurdish from Bauer's Generative Morphology Perspective

نویسندگان [English]

  • Masoud Dehghan 1
  • Ebrahim Badakhshan 2
1 Department of English Literature and Linguistics, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 University of Kurdistan
چکیده [English]

The present study aims to investigate the inflection of verb and its categories from generative morphology perspective. The nature of the methodology of this qualitative research is descriptive-analytic, and data has been collected through interview with Kurdish language speakers, and then the authors have analyzed them based on the generative morphology. The authors have tried to analyze the inflectional categories of verb encompassed mood affixes, negation affixes, and personal affixes. This study is going to seek a suitable answer to this question that how the inflection process can be applied on verbs in Kalhori Kurdish and what is the constraint on this category in this dialect inflectionally. This article is going to find out how the views of morphologists, such as Bauer (1996) can justify the inflection on the category of the verb in this dialect. The results showed that the inflection of verb is fully justifiable in Kalhori Kurdish from Bauer's generative morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflection process
  • verb
  • generative morphology
  • Kalhori Kurdish