نمود رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات کردی: بررسی جایگاه و آثار ابراهیم احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج; ایران

چکیده

اصطلاح رئالیسم، به معنی واقع­گرایی، به جنبش ادبی در قرن نوزدهم اطلاق می‌شود که در انگلستان و فرانسه ظهور کرد. رئالیسم سوسیالیستی نیز گونه­ای از رئالیسم است که در سده بیستم ظهور یافت و به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسّم روابط اجتماعی و مسائلی از این قبیل می­پردازد. از مهم­ترین مشخصه­های رئالیسم اجتماعی توجّه به انسان و مشکلات او در جامعه است. رمان ژانی گەل(درد ملّت) اثر ابراهیم احمد نمونه‌ی بارزی از آثار رئالیستی ادبیات کردی است. سعی و تلاش نویسنده بر آن است که انسان‌ها و اوضاع و احوال جامعه را آن‌طور که در زندگی واقعی مردم کردستان عراق به نظر می­رسد، بازگو کند. سبک رئالیستی واقعیت­ها را روشن می­سازد، اما نویسنده نباید دیدگاه سیاسی و اجتماعی خود را به وضوح بیان کند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با بررسی رمان ژانی گەل به عنوان یک رمان رئالیستی سوسیالیستی و سه اصل بنیادین آن که شامل جهت‌گیری سیاسی، نگرش ایدئولوژیک و مردم‌گرایی است، ابراهیم احمد به عنوان نویسنده این رمان نماینده رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات کردی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socialist Realism in Kurdish Literature: Investigating Ibrahim Ahmed’s Works

نویسندگان [English]

  • Bahar Kazemi 1
  • Jamal Ahmadi 2
  • Badrie Ghawami 3
  • Reza Borzouyi 4
1 Ph.D. Students of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Department of Persian Language and Literature, Sanandaj Branch. Islamic Azad University, Sanandaj; Iran
3 Assistant Professor of Department of Persian Language and Literature,; Sanandaj Branch. Islamic Azad University. Sanandaj. Iran
4 Assistant Professor of Department of Persian Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University; Sanandaj. Iran
چکیده [English]

The term realism refers to the literary movement that emerged in England and France in the nineteenth century. Socialist realism is a type of realism that deals with the social analysis, study, and visualization of social relations and other related issues. A significant characteristic of social realism is its attention to the man and his problems in society. The novel Jani Gal (The Pain of the Nation), written by Ibrahim Ahmad, is a prominent example of the realistic works in Kurdish literature. Ibrahim Ahmad tries to represent the people and their social circumstances in the way they are in the real life of the people of Iraqi Kurdistan. The realistic style clarifies the facts; however, the author should not clearly express his political and social attitude. Adopting a descriptive-analytical method, the present study attempts to analyze Jani Gal as a socialist-realistic novel and its three basic principles, which include; political orientation, ideological views, and nationalism. Ibrahim Ahmed has been thus introduced in the present study as the representative of socialist realism in Kurdish literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish Literature
  • Realism
  • Socialist Realism
  • Ibrahim Ahmad
  • Jani Gal