تحلیل گفتمان قدرت، جایگاه سوژه و هویت در رمان حصار و سگهای پدرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، کارشناس زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تحلیل گفتمان ادبی، به تحلیل داده­های زبانی و فرازبانی متن ادبی برای رسیدن به مفاهیم و تعابیر متفاوت از آن گفته می­شود. این پژوهش به شیوۀ توصیفیتحلیلی به بررسی و تحلیل رمان حصار و سگ­های پدرم از منظر تحلیل گفتمان حاکم بر آن­ پرداخته است. ضرورت انجام این پژوهش در آن است که نشان می­دهد متن ادبی تنها داده­های زبانی و زیبایی­شناسانه نیست و می­توان از رهگذر داده­های زبانی و فرازبانی، تعابیر و برداشت­های متفاوتی از آن به دست داد. این داستان را از لحاظ گفتمان می­توان در سه بخش دسته­بندی کرد: گفتمان غالب، گفتمان تازه و نافرجامی گفتمان تازه. گفتمان قدرت با تک­صدا کردن زبان و جامعه و سرکوب گفتگو و دیگر ارتباطات، در جهت گسترش قدرت و تثبیت هرچه بیشتر آن گام می­نهد که خود در ساخت جامعه و سوژه­های همگون تأثیر فراوانی دارد. در نهایت، از آن­جا که هیچ گفتمانی نمی­تواند به تمامی خود را تثبیت کند، در تقابل با گفتمان غالب، گفتمانی تازه سر برمی­آورد که شخصیت اول داستان آن را نمایندگی می­کند. با تولید گفتمان تازه که یکی از ملزومات آن هویت تازه است، سوژه، هویت تازه­ای پیدا می­کند و به تدریج گفتمان پیشین به حاشیه می­رود؛ اما در نهایت گفتمان تازه راه به جایی نمی­برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Power, Subject Position, and Identity in Sherzad Hassan’s The Yard and My Father’s Dogs

نویسندگان [English]

  • Hiva Hassanpoor 1
  • Touraj Khosrawi Shabani 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.A. in Persian Language and Literature, B.A. in Kurdish, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Literary discourse analysis refers to the analysis of linguistic and meta-linguistic data of a literary text to reach different concepts and interpretations. This research is based on a descriptive-analytical investigated and analyzed Sherzad Hassan’s The Yard and My Father’s Dogs from the perspective of the dominant discourse. The necessity of conducting this research is that it also shows that the literary text is not only linguistic and aesthetic data, and different interpretations can be obtained through linguistic and meta-linguistic data. In terms of discourse, this story can be classified into three parts: dominant discourse, new discourse, and failure of the new discourse. The discourse of power, by monotonizing language and society and suppressing dialogue and other communication, takes a step towards expanding power and consolidating it as much as possible, which itself has a great impact on the construction of society and homogenous subjects. Finally, since no discourse can fully establish itself, a new discourse emerges in opposition to the prevailing discourse, which is represented by the first character of the story. With the production of a new discourse, one of the requirements of which is a new identity, the subject finds a new identity and gradually the previous discourse goes to the sidelines, but in the end the new discourse does not lead anywhere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Yard and My Father’s Dogs
  • Dominant Discourse
  • New Discourse
  • Power
  • Domination
  • Subject
  • Identity
الف: فارسی
آسابرگر، آرتور. (١٣٩٨). تحلیل گفتمان کاربردی: فرهنگ عامه، رسانه­ها و زندگی روزمره. ترجمۀ حسین پاینده. چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.
پالتریج، برایان. (1399). درآمدی بر تحلیل گفتمان. ترجمۀ طاهره همتی. چاپ دوم، تهران: نشر نویسه پارسی.
پشابادی، یدالله و همکاران. (١٣٩٦). «بررسی و تحلیل اندیشه­های شیرزاد حسن (بر اساس منتخب آثار داستانی وی)». پژوهشنامه ادبیات کردی. سال سوم، شماره ٤، صص. ٨٥-٣١.
تیلور، استفانی. (١٣٩٧). تحلیل گفتمان چیست؟ ترجمۀ عرفان رجبی و پدرام منیعی. تهران: نشر نویسه پارسی.
حاجلی، علی. (١٣٩٤). «فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال دوازدهم، شماره ٤٢، بهار ١٣٩٥، صص. ٨٧-٦٣.
حسن، شیرزاد. (١٣9٧). حصار و سگ­های پدرم. ترجمۀ مریوان حلبچه­ای، تهران: نشر چشمه.
خندان مهابادی، رضا. «سلطه در سایه حصار، تحلیل داستان بلند حصار و سگهای پدرم». وبلاگ محک روز.
http://mahakerooz.blogfa.com/post/8 (تاریخ دسترسی، ٢٠ دی ١٤٠٠).
صالحی­زاده، عبدالهادی. (١٣٩٠). «درآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو؛ روش‌های تحقیق کیفی». معرفت فرهنگی اجتماعی. سال دوم، شماره سوم، صص. ١٤١-١١٣.
صنعتی، محمد. (١٣٩٠). «ادیپ ما و ادیپ آنها؛ روایتی از خودکامگی و پدرکشی در فرهنگ مرگ». سایت فرهنگ و روانکاوی.
https://www.mohammadsanati.net/1390/t/psychoanalyticalthought/484 (تاریخ دسترسی، ٢٠ دی ١٤٠٠).
فتاحی، مهدی. (١٣٨٧). «گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو». دانشنامه. صص. 75-63.
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمۀ فاطمه شایسـته­پیـران، شعبان­علی بهرام­پور و دیگـران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
کرمانی، محسن و ابوالفضل دلاوری. (١٣٩٥). «از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت». فصلنامه علوم اجتماعی، سال 26، شماره 74، صص. ١٤٦-١٠٩.
لاکلائو، ارنستو. (١٤٠٠). پوپولیسم: دربارۀ عقل پوپولیستی. ترجمۀ مراد فرهادپور و جواد گنجی. تهران: نشر مرکز.
لاکلائو، ارنستو و دیگران. (١٣٩٧). تحلیل گفتمان سیاسی. گردآوری و ترجمۀ­ امیر رضایی­پناه و سمیه شوکتی­مقرب. چاپ دوم، تهران: انتشارات تیسا.
معتمدنیا، معصومه. (١٤٠٠). «در جستجوی آزادی یا گریز از آن: تحلیلی روانکاوانه از رمان حصار و سگ­های پدرم». پژوهشنامه ادبیات کردی. سال ٧، شماره ١، پیاپی ١، صص. ٣٨-٢٣.
میلز، سارا. (١٣٩٢). گفتمان. ترجمۀ­ فتاح محمدی. تهران: هزاره سوم.
نیچه، فریدریش. (1385). چنین گفت زرتشت. ترجمه مسعود انصاری. تهران: انتشارات جامی.
هوارث، دیوید. (١٣٩٧). گفتمان. ترجمۀ­ احمد صبوری. تهران: آشیان.
ـــ (١٣٧٧). «نظریه گفتمان». ترجمۀ علی­اصغر سلطانی، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره دوم، صص. ١٨٣-١٥٦.
یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس. (١٣٨٩). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
ب: کردی
حەسەن، شیرزاد. (١٣٩٩). حەسار و سەگەکانی باوکم. کەرەج: مانگ. 
ڕەحیمیان، محەمەد. (١٣٨٣). «کێشەی مەعریفە و تراژیدیای نائامادەگی لە ڕۆمانی حەسار و سەگەکانی باوکم»، دووهەفتەنامەی ڕۆژهەڵات، ساڵی یەکەم، ژمارەی ٥.
سەجادی، بەختیار. (١٣٨٠). «سووژەی کوردی و چەشنەکانی باوک لە حەسار و سەگەکانی باوکم-دا»، گۆڤاری دەق؛ س. ٢، ژ. ٢، لل. ١٧٤-١٥١.
مێنبەری، سروە و شەهین حەیدەری. (١٣٩٧). «ئیدیۆم لە وەرگێڕاندا: هەڵسەنگاندنی بەراوردکارانەی سێ وەرگێڕانی فارسیی حەسار و سەگەکانی باوکم». پژوهشنامه ادبیات کردی. دوره چهارم، شماره 6، صص. ١١٩-٩٣.