اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجم الدین جباری

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~njabari/
njabariuok.ac.ir
087-33664600
0000-0002-6323-9567

سردبیر

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~aparsa/
a.parsauok.ac.ir
087-33664600
0000-0002-4711-4713

h-index: 2  

جانشین سردبیر

بختیار سجادی

زبان و ادبیات کردی، انگلیسی، نقد و نظریه ادبی دانشیار ادبیات انگلیسی و نقد ادبی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~bsajadi/en/
b.sajadiuok.ac.ir
+98 87 33664600
0000-0002-6483-5803

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالرحمان آداک

ادبیات کلاسیک کردی استاد ادبیات کردی، دانشگاه ماردین ارتوکلو، ترکیه

www.artuklu.edu.tr/tr/akademik/prof-dr-abdurrahman-adak
abdurrahmanadakartuklu.edu.tr
+90-482-2134002 (1764)
0000-0002-9124-1605

h-index: 7  

محسن احمد عمر

ادبیات کردی، ادبیات تطبیقی استاد ادبیات کردی، دانشکده زبان، دانشگاه صلاح الدین، اربیل، کردستان عراق

academics.su.edu.krd/#1
mohsen.omersu.edu.krd
00964-7504537589
0000-0001-9745-6618

هیمداد حسین بکر

ادبیات کردی معاصر استاد ادبیات کردی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه صلاح الدین، اربیل، کردستان عراق

academics.su.edu.krd/hemdad.bakir
hemdad.bakirsu.edu.krd

یادگار رسول بالکی

ادبیات کردی استاد ادبیات کردی، دانشگاه سوران، کردستان عراق

yadgar.ameensoran.edu.iq
+9647504485244
0000-0001-7395-0961

قیس کاکل توفیق

زبانشناسی استاد زبانشناسی، گروه زبان کردی، دانشگاه سوران، کردستان عراق

sites.google.com/a/soran.edu.iq/arts-dept-kur-lang/current-staff/academic-staff
qais.kaklsoran.edu.iq
0000-0003-0237-683X

محمد محوی

زبانشناسی استاد زبانشناسی، گروه زبان کردی، دانشگاه سلیمانیه، کردستان عراق

sites.google.com/a/univsul.edu.iq/muhamed-abdulfatah/
muhamed.saeedunivsul.edu.iq
0000-0001-9106-2300

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین کریمی‌دوستان

زبان شناسی استاد زبان شناسی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gh5karimi/
gh5karimiut.ac.ir
021-61112871
0000-0003-0016-9917

h-index: 7  

هادی رضوان

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~hrevan/
hrezwanuok.ac.ir
087-33664600
0000-0001-6604-1137

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~hsarbaz/
h.sarbazuok.ac.ir
087-33664600
0000-0001-5611-2843

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~ykarimi/
y.karimiuok.ac.ir
09183740853
0000-0001-5195-4347

h-index: 7  

محمدهادی مرادی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693037/
hadimoradiatu.ac.ir
021-88692345

مدیر داخلی

یدالله پشابادی

زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات کردی دانشیار زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~ypashabadi/
y.pashabadiuok.ac.ir

مدیر اجرایی

فرهاد محمدی

زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی استادیار زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~fmohammadi/
f.mohammadiuok.ac.ir

ویراستار

جعفر قهرمانی، ویراستار فارسی

زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

ghahjefergmail.com

مظهر ابراهیمی، ویراستار کردی

زبان و ادبیات کردی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کردی

mazhar.ebrahimiuok.ac.ir

سروه منبری، ویراستار انگلیسی

مترجمی دانشجوی دکتری مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

s_menbariatu.ac.ir

مشاور نمایه سازی

عرفان محمدی

زبان اتگلیسی، روانشتاسی کارشناس ارشد روانشناسی

erfan.muhammadiyahoo.com