نویسنده = ������������ ����������
پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی

دوره 1، شماره 1، آذر 1394، صفحه 77-100

مسعود باوان پوری؛ سکینه آزادی؛ وحید سجادی فر