نویسنده = ���������� ������������ ������
بررسی بازتاب نمادهای اسطوره ای در اشعار احمد شاملو و شیرکو بی کس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 247-275

علی دلایی میلان؛ فهری سلیمان