نویسنده = ���������� �������������� �����������������
برجسته‌نمایی مهم‌ترین گروه‌ «مرز همگویی» در گونه‌های زبانی شمال استان ایلام

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 95-117

یاسر سنائی؛ آرزو نجفیان؛ سیف‌الله ملایی پاشایی؛ علی سنائی