نویسنده = ������������ ������������
بررسی تطبیقی مؤلفه‌های رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 77-106

10.34785/J013.2020.710

محسن پیشوایی علوی؛ پروین یوسفی؛ گلبهار نادری