نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
شێوازی شیعری چنار نامیق لە ڕوانگەی شێوازناسیی ئەرکییەوە

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-221

10.34785/J013.2020.659

ئەڤین ئاسۆس حەمە؛ سافیە محمد احمد احمد