نویسنده = ������������ ������
نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 141-165

10.34785/J013.2020.784

سارا صادقی؛ رضا رضالو؛ فرزاد فیضی