نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی واژگان و ترکیبات فارسی به‌کاررفته در اشعار کُردی نالی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 173-192

10.34785/J013.2022.599

سید اسعد شیخ احمدی؛ سهیلا سلیمی زند