نویسنده = ������ �������� ������
نقد و بررسی نامدارترین ترجمۀ کردی رباعیات خیام

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 91-108

10.34785/J013.2022.506

حسن آرم کان؛ فاطمه مدرسی