نویسنده = ���������� ������ ��������
تحلیل رمان حصار و سگ‌های پدرم براساس نظریه کهن‌الگویی و روانکاوانه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 49-70

10.34785/J013.2022.463

رشید احمدی فر؛ حسن غریبی؛ ناهید نوربخش