نویسنده = ������������ ��������
بررسی سوره ملک و قلم در ترجمه منظوم ریبوار هه‌جمنه‌یی براساس نظریه یوجین نایدا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-120

10.34785/J013.2022.006

جواد خانلری؛ ابراهیم نامداری؛ عباس رهبری