کلیدواژه‌ها = ایران و توران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک‌شناختی داستان تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-60

نجم ّ الدین جبّاری؛ فرهاد پرموز