کلیدواژه‌ها = ترجمه قرآن
سیر تاریخی و انواع ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های فارسی و کردی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 227-246

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار