بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی کُرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات تطبیقی

چکیده

یکی از مؤثرترین ابزارهای آفرینش هنری-ادبی، رنگ است؛ چرا که رنگ، نه فقط پدیده‌ای طبیعی، بلکه واقعیتی روان‌شناختی و زیباشناختی محسوب می‌شود و با تصویرسازی‌های ادبی، نقش مهمّی در القای مفاهیم مختلف به مخاطبان دارد؛ از این‌رو تفسیر و تحلیل کارکرد رنگ‌ در آثار شعری شعرا، می‌تواند مخاطب را با جهان فکری آن‌ها آشنا کند و بسیاری از حالات روحی و زوایای پنهان شخصیتیِ خالق اثر هنری را بیان نماید. بنابراین، نوشتار حاضر برآن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، رویکرد مولوی کُرد را نسبت به رنگ‌ها نشان دهد و با ارائه­‌ی تحلیلی در این زمینه، تصویر و توصیفی از روحیات و ابعاد شخصیّتی شاعر را ارائه دهد. بررسی‌ها بیانگر آن است که رنگ‌ها و تنوّع آنها در شعر مولوی کُرد از بسامد قابل توجهی برخوردار است که در این میان رنگ سیاه، زرد، سفید و سبز به خاطر اوضاع اجتماعی زمان شاعر، اتفاقات و حوادث زندگی شخصی و همچنین اعتقادات و باورهای دینی وی، حضور برجسته‌ای دارد. افزون براین، بسامد بالای رنگ سیاه و تیره در سروده‌های شاعر، نشان از غلبه­‌ی روحیه­‌ی یأس و دلمردگی در مقطعی از زندگی شاعر دارد که اتفاقات ناگواری از قبیل بیماری، مرگ فرزند و همسر می‌تواند در این رویکرد دخیل بوده‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the color function in poetry of Molavi Kurd

نویسندگان [English]

  • khalil Bygzadeh 1
  • Arash Aminpour 2
  • Ata Almasi 3
1 Member of faculty member of Razi University of Kermanshah
2 Education Secretary
3 Education Secretary
چکیده [English]

One of the most effective tools for artistic-literary creation is color, because color is not only a natural phenomenon, but also a psychological and aesthetic fact, and with literary imaging plays an important role in inducing different concepts to the audience; hence the interpretation and analysis of the color function in Poetry works of poets can familiarize the audience with their intellectual world and express many of the mental states and hidden aspects of the personality of the creator of the work of art. Therefore, the present paper intends to use the descriptive-analytical method to demonstrate the Molavi Kurd approach to colors and, by presenting an analysis in this field, depict an image and description of the poet's personality traits and dimensions. Studies show that colors and their diversity in the poetry of Molavi Kurd are of considerable frequency, including black, yellow, white and green due to the social situation of the poet's time, events and events of personal life, as well as his religious beliefs and beliefs. , Has a prominent presence. In addition, the frequency of dark and dark colors in the poet's poems reflects the overwhelming feelings of despair and distress in a section of the life of the poet that unpleasant events such as sickness, child and spouse death can be involved in this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kurdish poetry
  • color
  • symbol
  • Molavi Kurd
منابع
قرآن کریم
اپلی، ارنست (۱۳۷۱)، رؤیا و تعبیر رؤیا، تهران: فردوسی.
احمدی، جمال (۱۳۹۳). «بررسی تطبیقی اندیشه های کلامی مولانا جلال الدین و مولوی کرد درباره ی جبر و اختیار ادب نامه ی تطبیقی، ادبیات و زبان های خارجی، دوره 1، شماره ی 1، صفحه 9-26.
استوار، مسیب (۱۳۹۱). رنگ ها، تهران: نشر کارنگ، چاپ سوم.
اسماعیل پور، ابوالقاسم (۱۳۷۷). اسطوره و بیان نمادین، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
ایستن، یوهانس (۱۳۷۸ش). عناصر رنگ ایتن، ترجمه ی بهروز ژاله دوست، تهران: عفاف، چاپ سوم.
باخزری، ابوالمفاخر یحیی (۱۳۵۸). اوراد الاحباب و فصوص الأداب، به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین، چاپ دوم.
بهار، مهرداد (۱۳۷۵). ادیان آسیایی، تهران: نشر چشمه، چاپ اول.
توکلی، حمید (۱۳۸۷). رنگ در تصویر سینمایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
عثمان پور، کلثوم (۱۳۸۵). بررسی زیبایی شناسی در دیوان مولوی گرد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج.
علی اکبرزاده، مهدی (۱۳۸۷)، رنگ و تربیت، تهران: انتشارات میشا، چاپ دوم.
فتح الهی، علی و شمس السادات حسینی (۱۳۹۶). «واکاوی مفاهیم صوفیانه در اشعار مولوی گرد»، ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، دوره 7، شمارهی ۲، شمارهی پیاپی ۱۶، صص ۱۱۶-۹۵.
کبری، شیخ نجم الدین (۱۳۶۳). آداب الصوفیه، به اهتمام مسعود قاسمی، تهران: زوار، چاپ اول.
لوشر، مارکس (۱۳۸۸). روانشناسی رنگ ها، ترجمه ی ویدا ابی زاده، تهران: نشر درسا، چاپ بیست و نهم.
ملا کریم، محمد (۱۳۸۶). مولوی گرد، زندگی و آثار او، ترجمه ی جمال احمدی، سنندج: تافگه.
مه وله وی، عبدالرحیم تاوه گوزی (۱۳۸۰ق). دیوان شعر، تصحیح ملا عبدالکریم مدرسی، بغداد: چاپخانه ى النجاح.
نیکو بخت، ناصر و سید علی قاسمزاده (۱۳۸۴). زمینه های نمادین رنگ در شعر معاصر» (با تکیه و تأکید بر اشعار نیما، سپهری و موسوی گرمارودی)، نشریه ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، شماره ی ۱۸ (پیاپی ۱۵)، صص۲۴۰.
واردی، زرین تاج؛ مختارنامه، آزاده (۱۳۸۶). بررسی رنگ در حکایت های هفت پیکر نظامی، ادب پژوهی، دوره 1، شماره ۲، صص ۱۸۹-۱۶۷.