بررسی استحاله شخصیت‌ها به باد در دو رمان کیمیاگر و جمشید خان عمویم از منظر رئالیسم جادویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رئالیسم جادویی با مولفه‌های خاص خود به ویژه وقوع امر جادویی باورپذیر از ژانر‌‌های پرطرفدار ادبیات داستانی جهان، هم برای نویسندگان و هم برای مخاطبین، است. ساختارها، مولفه ها و فرم‌های رئالیسم جادویی به صورت آگاهانه و به تاثیر یا به صورت ناخودآگاه در آثار نویسندگان مختلف به شیوه‌های گوناگون پرورش داده شده و پرداخت شده‌اند. در این پژوهش رمان کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو و رمان جمشید خان عمویم، که باد همیشه او را با خود می‌برد، نوشته‌ی نویسنده کُرد معاصر بختیار علی، از منظر مکتب آمریکایی مورد تطبیق قرار می گیرند تا وجوه تمایز و شباهت آن‌ها تحلیل و بررسی شود. ارتباط شخصیت‌های اصلی هر دو رمان با عنصر باد در چهارچوب رئالیسم جادویی اتفاق می‌افتد و نقش بسزایی در شکل‌گیری ساختار و محتوای آنها ایفا می‌کند، و در نهایت منجر به پرورش روایاتی منحصربفرد می‌گردد که مخاطب را در فضاهای متمایز با خود همراه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Transformation of Characters into ‘Wind’ in The Alchemist and My Uncle Jamshid Khan from the Perspective of Magical Realism

نویسندگان [English]

  • Rahmat Gholami 1
  • Esmaeil Najar 2
1 MA in Dramatic Literature, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Drama, Collage of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Magical realism with its specific features, particularly the occurrence of believable magical incidents (with willing suspension of disbelief), is one of the popular genres of fictional literature, both for writers and readers of stories. Types, structures, and forms of magical realism are fostered either deliberately or unintentionally within the works and oeuvre of various authors. In this research, we examine Paulo Coelho’s novel The Alchemist and Bakhtiyar Ali’s My Uncle Jamshid Khan, Whom the Wind Always Takes Away from the standpoint of American school of comparative literature, and within the perspective of magical realism, to see how and where they compare and contrast with one another. The researchers conclude that although both of the aforementioned works utilize the technique of transforming humans into wind, and inevitable they have some similarities, they use significant takes and narratological decisions to foster their narratives in order to make their readers pursue the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Alchemist
  • Jamshid Khan My Uncll
  • Bakhtiyar Ali
  • Paolo Coelho
  • Comparative Literature
  • Magical Realism
امین، حسن (1392). «تأثیر مولانا بر رمان کیمیاگر نوشته‌ی پائولو کوئیلو». نشریة حافظ، ش. 102 ، صص. 29-28.
بوورز، مگی‌آن (1392). «در تعریف رئالیسم جادویی». قدرت قاسمی‌پور، کتاب ماه، ش. 197، صص. 47-42.
پارسی‌نژاد، کامران (1382). «مبانی و ساختار رئالیسم جادویی». ادبیات داستانی، ش. 66، صص. 9-5.
تسلیمی، علی (1396). پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب‌های ادبی. تهران: کتاب آمه، اول.
حاتمی، حافظ و نصراصفهانی، محمدرضا (1389). «زبان نشانه‌ها (بررسی انگاره‌های نمادین رمان کیمیاگر و مقایسه با نمونه‌های عرفان و تصوف اسلامی)». فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال ششم، ش. 18 ، صص. 63-33.
داد، سیما (1390). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید، پنجم.
ریحانی، محمد و قربان‌صباغ، فاطمه (1393). «کیمیاگر نهانگاه نگاره‌های کهن‌الگویی». پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی (علمی-پژوهشی)، ش. 16 ، صص. 118-91.
سرباز، حسن و محمدی، چنور (1394). «بررسی مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رمان ئیواره‌ی په‌روانه‌ی بختیار علی». پژوهشنامه ادبیات کردی، سال دوم، ش. 2 ، صص. 32-1.
سلیمانی، بلقیس (1376). «رمان کیمیاگر در آینة ادب پارسی (کیمیاگر نوشته پائولوکوئیلو)». ادبیات داستانی، ش. 45 .
طایفی، شیرزاد و رحیمی، محسن (1395). «نقد مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی». پژوهشنامه ادبیات کردی، سال دوم، ش. 2 ، صص. 102-81.
علی، بختیار (1396). جمشیدخان عمویم، که باد همیشه او را با خود می‌برد. مریوان حلبچه‌ای، تهران: نیماژ، دوم.
قاسم‌زاده، الهه (1390). «رئالیسم جادویی مشرق­زمین». نشریه گلستانه،  ش. 112 ، صص. 80-79.
عبداللهیان، سمیه و عبدی، هیوا (١٣٩٩). «تحلیل رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی: خوانشی ساخت‌گرایانه از منظر لوسین گلدمن». پژوهشنامه ادبیات کردی، سال ٦، ش. ١ ، صص. ١-٢٣.
عسگری‌حسنکلو، عسگر و شهبازی، آرزو (1395). «فرآیند فردیت در حکایت مرد بغدادی در مثنوی مولانا و کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو». فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال سوم، ش. 2 زمستان93 ، صص. 88-67.
عزیزی، مجید و روزبه، محمدرضا (1392). «مقایسة شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان زمزم اثر رضا امیرخانی». فصلنامه ادبیات داستانی دانشگاه رازی، سال دوم، ش. 5 ، صص. 71-51.
کوئلیو، پائولو (1388). کیمیاگر. آرش حجازی، تهران: کاروان، شانزدهم.
ناصری‌تازه‌شهری، ناصر (1399). «بازتاب اندیشه‌های خداشناسی بر مبنای سیر و سلوک عرفانی مولانا در داستان کیمیاگر پائولو کوئیلو». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال شانزدهم، ش. 58 ، صص. 313-283.