دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1401 
انضمام در کردی اردلانی : رقابت صرف و نحو

صفحه 139-157

10.34785/J013.2022.008

شاهین احمدی شاد؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی