نویسنده = ������������ �������������������
رویکرد عارفان مکتب زاگرس به عشق انسانی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 119-133

نجم‌الدین جباری؛ سودابه اسدی