نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
بررسی واژگان و ترکیبات فارسی به‌کاررفته در اشعار کُردی نالی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 173-192

10.34785/J013.2022.599

سید اسعد شیخ احمدی؛ سهیلا سلیمی زند


جوانیناسی و شیعری هێمن

دوره 3، شماره 1، آذر 1396، صفحه 167-188

جعفر قهرمانی؛ سید اسعد شیخ احمدی


چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1394، صفحه 1-7

سید اسعد شیخ احمدی؛ عرفان رجبی؛ جمال اجمدی؛ کژال فداکار