نویسنده = جمیل جعفری
تاثیر پذیری سید عبدالله بلبری از وزن شعر کردی در منظومه نجم القواعد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1403

10.22034/jokl.2023.139077.1305

جمیل جعفری؛ شرافت کریمی


سیر تاریخی و انواع ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های فارسی و کردی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 227-246

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار