کلیدواژه‌ها = شیرکو بیکس
انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-14

پیمان تباری؛ سید احمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی