کلیدواژه‌ها = زبان کردی
نقد و بررسی نامدارترین ترجمۀ کردی رباعیات خیام

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 91-108

10.34785/J013.2022.506

حسن آرم کان؛ فاطمه مدرسی


سیر تاریخی و انواع ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های فارسی و کردی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 227-246

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار