کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
بررسی واژگان و ترکیبات فارسی به‌کاررفته در اشعار کُردی نالی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 173-192

10.34785/J013.2022.599

سید اسعد شیخ احمدی؛ سهیلا سلیمی زند


سیر تاریخی و انواع ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های فارسی و کردی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 227-246

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار