کلیدواژه‌ها = ادبیات شفاهی
بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کردی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-80

حسین محمدزاده


«بیت» در ادب فولکلور کردی

دوره 1، شماره 1، آذر 1394، صفحه 51-76

حسین میکائیلی


پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی

دوره 1، شماره 1، آذر 1394، صفحه 77-100

مسعود باوان پوری؛ سکینه آزادی؛ وحید سجادی فر