نمایه نویسندگان

آ

  • آزادی، سکینه پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-100]

ا

  • اجمدی، جمال چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
  • احمدی، جمال نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-50]

ب

  • باوان پوری، مسعود پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-100]

ر

  • رجبی، عرفان مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]
  • رجبی، عرفان چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]

س

ش

ف

  • فداکار، کژال نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-50]
  • فداکار، کژال چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]

ق

م

و

  • وەیسی، هیوا ریالیزمی جادوویی له‌ رۆمانی «دواهه‌مین هه‌ناری دونیا»ی به‌ختیار عه‌لیدا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 101-130]