کلیدواژه‌ها = اسطوره
بررسی بازتاب نمادهای اسطوره ای در اشعار احمد شاملو و شیرکو بی کس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 247-275

علی دلایی میلان؛ فهری سلیمان


جستاری در اساطیر منظومه‌ی کردی مم(mam) و زین(zin)

دوره 3، شماره 1، آذر 1396، صفحه 59-74

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی


بررسی سبک‌شناختی داستان تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-60

نجم ّ الدین جبّاری؛ فرهاد پرموز