کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 5
1. بررسی بازتاب نمادهای اسطوره ای در اشعار احمد شاملو و شیرکو بی کس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 247-275

علی دلایی میلان؛ فهری سلیمان


2. جستاری در اساطیر منظومه‌ی کردی مم(mam) و زین(zin)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی


4. بررسی سبک‌شناختی داستان تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-60

نجم ّ الدین جبّاری؛ فرهاد پرموز


5. نقد مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-102

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی