انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-14

پیمان تباری؛ سید احمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی


نقد و بررسی ملمع های کردی-پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-32

الیاس نورایی؛ نجیمه آزادی ده عباسانی؛ سعید احمدی


بررسی انتقادی کتب بدیع در زبان کردی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-15

سید احمد پارسا


ارتباط بینامتنی سروده‌های قاصد و حافظ

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-18

فاطمه مدرسی


سرمقاله

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-3


فهرست

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399


فهرست مقالات

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399


فهرست مقالات

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400


فهرست مقالات

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400